นที่ 16 ธันวาคม 2565 ดร. เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทยและประธานมูลนิธิศูนย์พัฒนาคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCD Foundation) เป็นประธานเปิดงาน Friendly Design Expo 2022
On 16 December 2022, H. E. Dr. Tej Bunnag, the Secretary-General of the Thai Red Cross Society and President of the Foundation of Asia Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) presided over the Friendly Design Expo 2022

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ดร. เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทยและประธานมูลนิธิศูนย์พัฒนาคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCD Foundation) เป็นประธานเปิดงาน Friendly Design Expo 2022 (ช่วงนานาชาติ) พร้อมสักขีพยาน และผู้แทนจากนานาประเทศและสถานทูตประเทศอาเซียนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทั้งยังโบกธงเพื่อแสดงการส่งเสริมสังคมที่มีส่วนร่วม โดยเฉพาะ การสร้างสิ่งแวดล้อมให้พร้อมสำหรับทุกคน สังคมสูงวัย หรือ สังคมประชากรผู้สูงอายุ และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล งานนี้จัดขึ้นที่งาน มหกรรมอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล 2565 ที่ ไบเทค บางนา

 

On 16 December 2022, H. E. Dr. Tej Bunnag, the Secretary-General of the Thai Red Cross Society and President of the Foundation of Asia Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) presided over the Friendly Design Expo 2022

On 16 December 2022, H. E. Dr. Tej Bunnag, the Secretary-General of the Thai Red Cross Society and President of the Foundation of Asia Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) presided over the Friendly Design Expo 2022

On 16 December 2022, H. E. Dr. Tej Bunnag, the Secretary-General of the Thai Red Cross Society and President of the Foundation of Asia Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) presided over the Friendly Design Expo 2022

On 16 December 2022, H. E. Dr. Tej Bunnag, the Secretary-General of the Thai Red Cross Society and President of the Foundation of Asia Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) presided over the Friendly Design Expo 2022