การบันทึกเทปสารคดีของโครงการ 60+ Plus Project ของนักศึกษาฝึกงานปี 2565 ที่โรงแรมเซ็นทรา โดยกลุ่มเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565