ศพอ. ร่วมเฉลิมฉลองวันอาสาสมัครสากลปี 2023 จัดโดยสำนักงานโครงการอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UNV) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ที่ ศพอ.
APCD joined the cerebration of International Volunteer Day 2023 organized by the United Nations Volunteers Programme Regional Office for Asia and the Pacific (UNV), on 17 November 2023 at APCD Training Center

ภาพอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติ เจ้าหน้าที่ผู้จัดงานจาก UNV กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และศพอ. ร่วมถ่ายรูปที่ระลึกในวันอาสาสมัครสากลปี 2023

 

An inspiring welcome speech by Mr. Christian Hainzl, UNV Regional Manager for Asia and the Pacific, who emphasized the highlighted theme of International Volunteer Days.

คำกล่าวต้อบรับที่สร้างแรงบันดาลใจโดย Mr. Christian Hainzl ผู้จัดการประจำภูมิภาค UNV ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของวันอาสาสมัครสากล

 

A video presentation showcased the dedication of volunteers as they distributed baked goods to various communities in Bangkok.

วีดิทัศน์นำเสนอความมุ่งมั่นทุ่มเทของอาสาสมัครในการทำขนมเพื่อแบ่งปันและมอบให้กับชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพฯ

 

Ms. Suchada Munkal, Deputy Director-General of the Department of Social Development and Welfare delivered the remarks and addressed sense of contribution to create peaceful society for all.

นางสาวสุชาดา หมื่นกล้า รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวในพิธีเปิดถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่สงบสุขแก่ทุกคน

 

Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director, addressed the participants, expressing their gratitude for their involvement and emphasizing the importance of collaboration in fostering a more inclusive and equitable society.

ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. นายพิรุณ ลายสมิต กล่าวในพิธีเปิดถึงผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้แสดงความขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของทุกคน อีกทั้งได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือในการเสริมสร้างสังคมที่เท่าเทียมกัน

 

The event's highlight was the interactive baking session, where participants learned the art of bread-making from a talented chef and members of the APCD with disabilities.

The event's highlight was the interactive baking session, where participants learned the art of bread-making from a talented chef and members of the APCD with disabilities.

The event's highlight was the interactive baking session, where participants learned the art of bread-making from a talented chef and members of the APCD with disabilities.

The event's highlight was the interactive baking session, where participants learned the art of bread-making from a talented chef and members of the APCD with disabilities.

The event's highlight was the interactive baking session, where participants learned the art of bread-making from a talented chef and members of the APCD with disabilities.

ไฮไลท์ของกิจกรรมคือการอบขนมปังที่สร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ศิลปะการทำขนมปังจากเชฟผู้มีความสามารถและสมาชิกคนพิการจาก APCD