คณะนักศึกษาจากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เข้าศึกษาดูงานที่ ศพอ. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566
DVIFA school visitation and tour of APCD on May 30th, 2023

ภาพถ่ายที่ระลึกของคณะที่มาศึกษางานและเจ้าหน้าที่ ศพอ.

 

Speech to DVIFA students by Executive Director Mr. Piroon Laismit.

ท่านพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. กล่าวต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงาน

 

Tour of 60+ Kitchen and 60+ Bakery and Chocolate Café given by Networking and Collaboration officer, Ms. Supaanong Panyasirimongkol.

คุณศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ ศพอ. นำคณะนักศึกษาดูงานโครงการต่างๆ ของ ศพอ. เช่น โครงการครัว 60+ และ 60+ เบเกอร์รี่ แอนด์ ช็อกโกแลต คาเฟ่

 

Tour of 60+ Kitchen and 60+ Bakery and Chocolate Café given by Networking and Collaboration officer, Ms. Supaanong Panyasirimongkol.

Tour of 60+ Kitchen and 60+ Bakery and Chocolate Café given by Networking and Collaboration officer, Ms. Supaanong Panyasirimongkol.

 

DVIFA school visitation and tour of APCD on May 30th, 2023

DVIFA school visitation and tour of APCD on May 30th, 2023

DVIFA school visitation and tour of APCD on May 30th, 2023

DVIFA school visitation and tour of APCD on May 30th, 2023

DVIFA school visitation and tour of APCD on May 30th, 2023

DVIFA school visitation and tour of APCD on May 30th, 2023

DVIFA school visitation and tour of APCD on May 30th, 2023

DVIFA school visitation and tour of APCD on May 30th, 2023