วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ผู้แทนจากศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก JICA ได้ทำการเยี่ยมชมสถานีไทยพีบีเอส (Thai PBS) สถาบันกระจายสื่อสารของสาธารณชนในประเทศไทย ซ
On July 3, 2023, representatives from the APCD, namely Ms. Nongnuch Maytarjittipun, the Information and Knowledge Management Manager, and Mr. Kenji Kuno, Senior Advisor of JICA, embarked on a visit to the Thai Public Broadcasting Service (Thai PBS)

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ผู้แทนจากศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก  นงนุช เมธาจิตติพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร และคุณเคนจิ คูโน ที่เป็นที่ปรึกษาอาวุโสของ JICA ได้ทำการเยี่ยมชมสถานีไทยพีบีเอส (Thai PBS) สถาบันกระจายสื่อสารของสาธารณชนในประเทศไทย ซึ่งเป็นสถาบันการสื่อสารสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมเยือนคุณคริษ อรรคราช ผู้บริหารฝ่ายสร้างสรรค์เนื้อหาและทีมบริหารสถานีไทยพับลิกบรอดแคสติ้งเซอร์วิส (Thai PBS) เพื่อเสนอความเป็นมิตรและสร้างความร่วมมือในโครงการร่วมกัน

ความร่วมมือนี้มุ่งเน้นการแพร่หลายข้อมูลและความรู้โดยเฉพาะในการสนับสนุนบุคคลที่มีความพิการ โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสมรรถนะของทุกคน การมีกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในสังคมเดียวกัน