โครงการทำสารคดีด้านฝึกอาชีพอย่างยั่งยืนของโครงการ 60+พลัสฝึกอาชีพคนพิการ (ธุรกิจที่มีคนพิการมีส่วนร่วม)
APCD Good practices Documentary of the 60+ Plus vocational skills training for persons with disabilities employability project (Disability-Inclusive Business- DIB)

เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ได้เริ่มถ่ายทำเรื่องราวความสำเร็จและสารคดีแนวปฏิบัติที่ดี โดยสัมภาษณ์คุณประวิทย์ จิตนราพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด  วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจ้างงานที่ยั่งยืนของคนพิการที่ผ่านการอบรมจากโครงการ60+พลัสฝึกอาชีพคนพิการ

 

APCD Good practices Documentary of the 60+ Plus vocational skills training for persons with disabilities employability project (Disability-Inclusive Business- DIB)

APCD Good practices Documentary of the 60+ Plus vocational skills training for persons with disabilities employability project (Disability-Inclusive Business- DIB)

APCD Good practices Documentary of the 60+ Plus vocational skills training for persons with disabilities employability project (Disability-Inclusive Business- DIB)

APCD Good practices Documentary of the 60+ Plus vocational skills training for persons with disabilities employability project (Disability-Inclusive Business- DIB)

APCD Good practices Documentary of the 60+ Plus vocational skills training for persons with disabilities employability project (Disability-Inclusive Business- DIB)

APCD Good practices Documentary of the 60+ Plus vocational skills training for persons with disabilities employability project (Disability-Inclusive Business- DIB)

APCD Good practices Documentary of the 60+ Plus vocational skills training for persons with disabilities employability project (Disability-Inclusive Business- DIB)

APCD Good practices Documentary of the 60+ Plus vocational skills training for persons with disabilities employability project (Disability-Inclusive Business- DIB)

APCD Good practices Documentary of the 60+ Plus vocational skills training for persons with disabilities employability project (Disability-Inclusive Business- DIB)

APCD Good practices Documentary of the 60+ Plus vocational skills training for persons with disabilities employability project (Disability-Inclusive Business- DIB)