โครงการอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UN Volunteer ) เยี่ยมชม APCD หารือความร่วมมือจัดงานวันอาสาสมัครระหว่างประเทศ 2023 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
UN Volunteer office team visited APCD to discuss collaboration for International Volunteer Day 2023 on 1 September 2023, Bangkok, Thailand

คณะจาก UN Volunteer ROAP ที่มาเยื่อน ศพอ. คือ Mr. Dmitry Frischin ผู้ช่วยผู้จัดการระดับภูมิภาค UNV (กลาง) คูณชมพูนุท สัปปินันทน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารในภูมิภาค (ซ้าย) และ คุณนำโชค เพชรแสง ผู้ช่วยสื่อสารภูมิภาค ร่วมถ่ายรูปกับ นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร และ เจ้าหน้าที่ ศพอ.

 

Ms. Chomphunoot, UNV ROAP Regional Communications Specialist, shared ideas on how to showcase the voices of volunteers with disabilities.

คุณชมพูนุท ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารในภูมิภาคของ UNV ROAP เสนอความคิดวิธีการจัดงาน

 

UNV ROAP team inspects the venue and the accessibility features of the 60+Plus Bakery & Café program, a disability inclusive business initiative by APCD.

คณะ UNV ROAP เข้าดูสถานที่และการเข้าถึงของ ร้าน 60+Plus Bakery & Café โครงธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม (DIB) ดำเนินกิจกรรมโดย ศพอ.  

 

Mr. Piroon introduces Mr. Dmitry Frischin, UNV ROAP Deputy Regional Manager, to the working environment and the opportunities for persons with disabilities at APCD.

นายพิรุณแนะนำ Mr. Dmitry เดินชมสถานที่ที่เอื้อต่อการทํางานและสร้างโอกาสการทำงานของคนพิการ