วันที่ 17 ธันวาคม 2564 คุณรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ (คุณหรีด) เข้าถ่ายทำ เพื่อออก "รายการครัวคุณหรีด" และเป็นการส่งเสริมโครงการ APCD 60+Plus Kitchen by CP ที่เป็นโครงการที่คนพิการมีส่วนร่วม (Disability-Inclusive Business (DIB)) ของ APCD
On 17 December 2021, Ms. Rapeepan Luangaramrut (Khun Reed) led her TV crew support and film APCD 60+ Plus Kitchen by CP project, an APCD Disability-Inclusive Business (DIB) project.

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 คุณรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ (คุณหรีด) เข้าถ่ายทำ เพื่อออก "รายการครัวคุณหรีด" และเป็นการส่งเสริมโครงการ APCD 60+Plus Kitchen by CP ที่เป็นโครงการที่คนพิการมีส่วนร่วม (Disability-Inclusive Business (DIB)) ของ APCD โครงการหนึ่ง โดยมี 1. นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และ กรรมการและเหรัญญิกของมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก 2. นายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ) 3. คุณรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ (เจ้าของรายการครัวคุณหรีด) 4. นางนงลักษณ์ กิสรวงศ์ (ผู้จัดการโครงการ APCD 60+ Plus Kitchen by CP project)

 

On 17 December 2021, Ms. Rapeepan Luangaramrut (Khun Reed) led her TV crew support and film APCD 60+ Plus Kitchen by CP project, an APCD Disability-Inclusive Business (DIB) project. Mr. Khan Prachuabmoh, Director of Fund-Raising Bureau of the Thai Red Cross Society and APCD Foundation Committee, Mr. Piroon Laismit, the APCD Executive Director, Ms. Rapeepan Luangaramrut, the owner of Krua Khun Reed program and Mrs. Nongluck Kisorawong, the APCD 60+ Plus Kitchen by CP project joined this program.

On 17 December 2021, Ms. Rapeepan Luangaramrut (Khun Reed) led her TV crew support and film APCD 60+ Plus Kitchen by CP project, an APCD Disability-Inclusive Business (DIB) project. Mr. Khan Prachuabmoh, Director of Fund-Raising Bureau of the Thai Red Cross Society and APCD Foundation Committee, Mr. Piroon Laismit, the APCD Executive Director, Ms. Rapeepan Luangaramrut, the owner of Krua Khun Reed program and Mrs. Nongluck Kisorawong, the APCD 60+ Plus Kitchen by CP project joined this program.