23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าอบรมพิการที่สำเร็จการศึกษาในโครงการฝึกงานภาคปฏิบัติในโครงการ APCD 60+ พลัส (โครงการธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม)การฝึกอบรมทักษะอาชีวศึกษาด้านธุรกิจการบริการ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ ประจำปี 2566
On 23 May 2023, Mr. Piroon Laismit, the APCD Executive Director gave Opening Remarks and Ms. Kanchana Ruangsiriwichayakul, the General Manager of Centra by Centara, Chaeng Watthana gave welcome remarks for 60+ Plus project internship program

ซึ่งถือเป็นความสำเร็จ ความร่วมมือระหว่างโครงการประชารัฐ ระหว่างศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก กลุ่มเซ็นทรัล และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐบาลไทย คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัดมอบประกาศนียบัตรการผ่านงานภาคปฏิบัติให้กับผู้เข้าอบรม

 

On 23 May 2023, Mr. Piroon Laismit, the APCD Executive Director gave Opening Remarks and Ms. Kanchana Ruangsiriwichayakul, the General Manager of Centra by Centara, Chaeng Watthana gave welcome remarks for 60+ Plus project internship program

On 23 May 2023, Mr. Piroon Laismit, the APCD Executive Director gave Opening Remarks and Ms. Kanchana Ruangsiriwichayakul, the General Manager of Centra by Centara, Chaeng Watthana gave welcome remarks for 60+ Plus project internship program

On 23 May 2023, Mr. Piroon Laismit, the APCD Executive Director gave Opening Remarks and Ms. Kanchana Ruangsiriwichayakul, the General Manager of Centra by Centara, Chaeng Watthana gave welcome remarks for 60+ Plus project internship program

On 23 May 2023, Mr. Piroon Laismit, the APCD Executive Director gave Opening Remarks and Ms. Kanchana Ruangsiriwichayakul, the General Manager of Centra by Centara, Chaeng Watthana gave welcome remarks for 60+ Plus project internship program

On 23 May 2023, Mr. Piroon Laismit, the APCD Executive Director gave Opening Remarks and Ms. Kanchana Ruangsiriwichayakul, the General Manager of Centra by Centara, Chaeng Watthana gave welcome remarks for 60+ Plus project internship program