วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ทีมผู้บริหารสำนักงานเขตราชเทวี เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจเยี่ยมครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ เพื่อรณรงค์โครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ทีมผู้บริหารสำนักงานเขตราชเทวีและเจ้าหน้าที่โดยรองผู้อำนวยการเขตรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจเยี่ยมครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ เพื่อรณรงค์โครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Amazing Thailand Safety and Health Administration-SHA)

On 4 November 2021, the APCD 60+Plus Kitchen by CP project was awarded Amazing Thailand SHA certified by the TAT Safety & Health Administration under the category of Restaurant