มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกรับเงินบริจาคจาก Mr. Ray Ellis, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท The First National Real Estate ประเทศออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก รับเงินบริจาคเพื่อกิจกรรมคนพิการจากนายเรย์ เอลลิส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร First National Real Estate ประเทศออสเตรเลีย เพื่อการกุศลให้กับมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท โดยได้รับการสนับสนุนจากคุณแซมมี่ คาโรลุผู้จัดการทั่วไป โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท

 

The Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability received donation from Mr. Ray Ellis, the Chief Executive Officer of the First National Real Estate, Australia

the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability received donation from Mr. Ray Ellis, the Chief Executive Officer of the First National Real Estate, Australia

the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability received donation from Mr. Ray Ellis, the Chief Executive Officer of the First National Real Estate, Australia

the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability received donation from Mr. Ray Ellis, the Chief Executive Officer of the First National Real Estate, Australia

the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability received donation from Mr. Ray Ellis, the Chief Executive Officer of the First National Real Estate, Australia