ร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Café สาขาราชวิถีได้รับการบันทึกรายการโทรทัศน์ อร่อยเลิศ"กับคุณหรีด” กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564
Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director and Mr. Sunthorn Nowarat, 60+ Plus Project manager escorted Ms. Rapeepan Luangaramrut, Moderator of Aroi Lert Kub Khun Reed at Thai TV 3 channel to show the delicious bakery & unique chocolate from the Project.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. และ นายสุนทร เนาวนาช ผู้จัดการโครงการ 60+ PLUSต้อนรับคุณรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ ผู้ดำเนินรายการอร่อยเลิศกับคุณหรีด ณ สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 นำเสนอ เรื่องราวเบเกอรี่และช็อกโกแลต ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของโครงการฯ

 

Ms. Rapeepan Luangaramrut (Khun Reed) presented chocolate brownie, one of the  popular products made by people with disabilities.

คุณรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ (คุณหรีด)  การันตีบราวนี่ช็อกโกแลตให้เป็นหนึ่งในเมนูอร่อยเลิศซึ่งทำโดยคนพิการ

 

At 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe @Rajvithi Branch, the chocolate bark was highlighted as a recommended item.

หนึ่งในไฮไลต์การบันทึกเทปครั้งนี้ เป็นช็อกโกแล็ตบาร์ค ของร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe สาขาราชวิถี