ศพอ. เข้าร่วมงานเสวนาไฮบริด “Indonesia-Japan Roundtable Discussion on Developmental Disorder” จัดโดย LSPR Institute of Communication and Business กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565
APCD participated in the "Indonesia-Japan Roundtable Discussion on Developmental Disorder" hosted by the LSPR Institute of Communication and Business—Jakarta, Indonesia on August 2, 2022

นางสาวศิริพร ประเสริฐชาติ เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ และนางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ เข้าร่วมการเสวนาไฮบริดดังกล่าว

 

2.	Madame Prita Kemal Gani, founder of LSPR Communication and Business Institute/ AAN Secretary General, delivered the opening address.

มาดามPrita Kemal Gani ผู้ก่อตั้ง LSPR Communication and Business Institute และ AAN Secretary General กล่าวเปิดการเสวนา

 

3.	Dr. Adriana S. Ginanjar, Vice President & Board Member of the Yayasan Autisma Indonesia and former Chair of the AAN, presented "Policies and Practices Regarding Developmental Disabilities in Indonesia."

Dr. Adriana S. Ginanjar รองประธานและสมาชิกคณะกรรมการบริหาร Yayasan Autisma Indonesia และอดีตประธาน AAN นำเสนอ หัวข้อเสวนาเรื่อง “Policies and Practices Regarding Developmental Disabilities in Indonesia.”

 

Dr. Ryuhei Sano, Project team leader and Principal Investigator for the ERIA Project, facilitated the floor discussion on "Recommendations."

Dr. Ryuhei Sano, หัวหน้าทีมโครงการและ Principal Investigator, ERIA Project, ดำเนินการหารือในห้องประชุมในเซสชั่น "Recommendations."

 

The organizer and key partners posed for a group photo in LSPR hall.

คณะผู้จัดและพาร์ทเนอร์สำคัญร่วมถ่ายรูปหมู่ ณ LSPR hall