23 มีนาคม 2566 น้องธันย์ ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์, คนพิการรุ่นใหม่และผู้มีอิทธิพลด้านสื่อออนไลน์เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) เพื่อสนับสนุนโครงการ APCD 60+Plus Bakery&Cafe