โครงการครัว 60+Plus โดย CP ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้บริจาค ให้ทำข้าวกล่องพร้อมทาน เพื่อมอบแด่บุคลากรทางการแพทย์และผู้คนในชุมชน ในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด 19
On 1 September 2021, APCD staff took a group photo with recipients who are deaf and hard of hearing in the deaf community under the Rama IX Expressway.

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ ศพอ. ถ่ายรูปหมู่กับผู้รับอาหารกล่อง ชึ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยิน ณ ชุมชนคนไร้เสียง  ใต้สะพานพระราม 9

 

On 7 September 2021, APCD staff as donors' representatives presented 100 lunch boxes to patients and other community people affected by the COVID-19 pandemics in the Jaras-Muang community, Pathumwan District.

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ ศพอ. ในฐานะตัวแทนผู้บริจาค นำอาหารจำนวน 100 กล่อง มอบให้สำหรับผู้ป่วยและคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 ในชุมชนจรัสเมือง เขตปทุมวัน

 

The Chulalongkorn University Alumni Relations batch 18 (Law Chula) collected donations to generate 100 ready-meal boxes and baked goods produced by persons with disabilities for the healthcare staff at Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center on 28 September 2021.

ชมรมศิษย์เก่านิติศาสตร์จุฬา รุ่น 18 รวบรวมเงินบริจาคและส่งต่ออาหารปรุงสุก จำนวน 100 กล่องและขนมปังจาก 60 พลัสเบเกอรี่ที่ผลิตโดยคนพิการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

 

The Chulalongkorn University Alumni Relations batch 18 (Law Chula) donated meal boxes and baked goods for the deaf community under the Rama IX Motorway on 30 September 2021.

ชมรมศิษย์เก่านิติศาสตร์จุฬา รุ่น 18 บริจาคอาหารปรุงสุกและขนมปังจาก 60 พลัสเบเกอรี่ให้แก่ชุมชนคนไร้เสียง ใต้สะพานพระราม 9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

 

Over 100 lunch boxes with fried chicken wings and steaming rice were prepared by project staff with disabilities and they are ready to be distributed to the deaf community.

ข้าวสวยกับไก่ทอดจำนวน 100 กล่องที่จัดเตรียมโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคนพิการและพร้อมจัดส่งให้แก่ชุมชนคนไร้เสียง