เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) และคณะข้าราชการระดับสูงและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน มหกรรมอารยสถาปัตย์

มหกรรมอารยสถาปัตย์ หรือ Thailand Friendly Design Expo ครั้งที่ 5 ประจําปี 2565 ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีเป็นเลิศและวิธีการที่เป็นนวัตกรรมตามที่ระบุไว้ใน ยุทธศาสตร์อินชอนเพื่อ "ทำสิทธิให้เป็นจริง" สําหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อสานต่อและดำเนินการต่อในการเสริมสร้างศักยภาพคนพิการและเสริมสร้างความร่วมมือในระดับพหุภาคี โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในธุรกิจคนพิการ ซึ่งส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการที่คนพิการสามารถเข้าถึง โอกาสการจ้างงาน และการศักยภาพคนพิการในการเป็นเจ้าของกิจการ

งานมหกรรมอารยสถาปัตย์ หรือ Thailand Friendly Design Expo ครั้งที่ 5 จัดโดย มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ประธานมูลนิธิ นายกฤษนะ ละไล (ผู้ใช้รถเข็น) ซึ่งเป็นกรรมการบริหารของ APCD โดยมูลนิธิฯ มีสมาชิกคนความพิการทางร่างกายโดยเฉพาะผู้ใช้รถเข็นจำนวนมากกว่า 200 คน

 

ดร.เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และประธานมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD Foundation) พร้อมกับ ฯพณฯ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) เข้าร่วมงาน มหกรรมอารยสถาปัตย์ หรือ Thailand Friendly Design Expo

ดร.เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และประธานมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD Foundation) พร้อมกับ ฯพณฯ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) เข้าร่วมงาน มหกรรมอารยสถาปัตย์ หรือ Thailand Friendly Design Expo

ดร.เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และประธานมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD Foundation) พร้อมกับ ฯพณฯ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) เข้าร่วมงาน มหกรรมอารยสถาปัตย์ หรือ Thailand Friendly Design Expo

ดร.เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และประธานมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD Foundation) พร้อมกับ ฯพณฯ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) เข้าร่วมงาน มหกรรมอารยสถาปัตย์ หรือ Thailand Friendly Design Expo

ดร.เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และประธานมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD Foundation) พร้อมกับ ฯพณฯ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) เข้าร่วมงาน มหกรรมอารยสถาปัตย์ หรือ Thailand Friendly Design Expo

ดร.เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และประธานมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD Foundation) พร้อมกับ ฯพณฯ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) เข้าร่วมงาน มหกรรมอารยสถาปัตย์ หรือ Thailand Friendly Design Expo

ดร.เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และประธานมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD Foundation) พร้อมกับ ฯพณฯ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) เข้าร่วมงาน มหกรรมอารยสถาปัตย์ หรือ Thailand Friendly Design Expo

ดร.เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และประธานมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD Foundation) พร้อมกับ ฯพณฯ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) เข้าร่วมงาน มหกรรมอารยสถาปัตย์ หรือ Thailand Friendly Design Expo