กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) จัดประชุมเตรียมการเพื่อดำเนินโครงการการฝึกอบรมประเทศที่สาม (TCTP) พ.ศ. 2564 - 2566 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564
APCD participated in the preparation meeting with TICA staff, Japan International Cooperation Agency (JICA) staff, and Thailand’s implementing agencies.

ศพอ. เข้าร่วมการประชุมเตรียมการกับเจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) เจ้าหน้าที่องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) และหน่วยงานดำเนินการของประเทศไทย

 

Each implementing agency’s plan has been amended to be implemented in early next year.

หน่วยงานดำเนินโครงการฯ ปรับแผนและจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมให้ทันต้นปีหน้า