คณะผู้แทนจากสำนักงานความร่วมมือและประสานงานตุรกี (TIKA) กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ประเทศตุรกี เยือน ศพอ. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567
A group photo was taken with delegates from TIKA, TICA, and APCD at the 60+ Plus Bakery & Café.

คณะผู้แทนจาก TIKA, TICA และ ศพอ. ร่วมถ่ายภาพที่ระลึก ณ ร้าน APCD 60+ Plus Bakery & Café

 

Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director, led the delegation to explore the APCD 60+ Plus Bakery & Café project.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. นำคณะเยี่ยมชมโครงการ APCD  60+ Plus Bakery & Café

 

Visitors observed the training program of the Skills Development for Thai Persons with Disabilities Towards Employment Project for the year 2024.

Visitors observed the training program of the Skills Development for Thai Persons with Disabilities Towards Employment Project for the year 2024.

คณะเยี่ยมชมโครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะคนพิการไทยสู่การจ้างงาน ประจำปี 2567

 

Mr. Piroon expressed his appreciation for the visiting of TIKA, facilitated by TICA. The input from Mr. Piroon regarding the potential collaboration could be a valuable asset in this region towards disability inclusion in moving forward with TIKA, TICA, and APCD.

นายพิรุณ กล่าวขอบคุณการมาเยือนของ TIKA อำนวยความสะดวกโดย TICA และได้นำเสนอข้อมูลจำเป็นด้านความร่วมมือที่เป็นไปได้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ที่มีค่าในภูมิภาคนี้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการให้พัฒนาไปข้างหน้ากับร่วม TIKA, TICA และ ศพอ.

 

Mr. Mehment Aik YETIS, represented TIKA discussed to explore future collaboration with TIKA, TICA, and APCD.

นาย Mehment Aik YETIS ผู้แทน TIKA แสดงความคิดเห็นและหารือเพื่อสร้างความร่วมมือในอนาคตระหว่าง TIKA, TICA และ ศพอ.