การบันทึกเทปสารคดีของโครงการ 60+ Plus Project ของนักศึกษาเก่าที่ผ่นหลักสูตร โดยได้รับการจ้างงานที่โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhunvit เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565
APCD Media Project in September On 5 September 2022, APCD started the media project of sustainable Disability-Inclusive sustainable employment documentary focusing on ex-trainee with disability employing at the Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit, Bangkok.

โครงการสื่อของศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกประจำเดือนกันยายน

เมื่อวันที่ 5 กันยายน .. 2565 ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก เริ่มโครงการสื่อของสารคดีการจ้างงานคนพิการอย่างยั่งยืนโดยเน้นที่อดีตผู้ฝึกงานที่มีความพิการจากศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิกที่จ้างงานโดย ไฮแอทรีเจนซี กรุงเทพ สุขุมวิท มาแล้วจำนวน 3 ปี

 

APCD Media Project in September On 5 September 2022, APCD started the media project of sustainable Disability-Inclusive sustainable employment documentary focusing on ex-trainee with disability employing at the Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit, Bangkok.

APCD Media Project in September On 5 September 2022, APCD started the media project of sustainable Disability-Inclusive sustainable employment documentary focusing on ex-trainee with disability employing at the Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit, Bangkok.

APCD Media Project in September On 5 September 2022, APCD started the media project of sustainable Disability-Inclusive sustainable employment documentary focusing on ex-trainee with disability employing at the Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit, Bangkok.

APCD Media Project in September On 5 September 2022, APCD started the media project of sustainable Disability-Inclusive sustainable employment documentary focusing on ex-trainee with disability employing at the Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit, Bangkok.

APCD Media Project in September On 5 September 2022, APCD started the media project of sustainable Disability-Inclusive sustainable employment documentary focusing on ex-trainee with disability employing at the Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit, Bangkok.

APCD Media Project in September On 5 September 2022, APCD started the media project of sustainable Disability-Inclusive sustainable employment documentary focusing on ex-trainee with disability employing at the Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit, Bangkok.

APCD Media Project in September On 5 September 2022, APCD started the media project of sustainable Disability-Inclusive sustainable employment documentary focusing on ex-trainee with disability employing at the Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit, Bangkok.