กิจกรรมพิเศษด้านศิลปะบำบัด โดย อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศศรีลังกา ณ อาคารฝึกอบรม ศพอ. กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564
Each trainee showed art works they learned from H.E. Mr. Poldej Worachat, Ex-Ambassador of Thailand to Sri Lanka.

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมชื่นชมผลงานศิลปะของตัวเอง โดยได้เรียนรู้จาก ฯพณฯ พลเดช วรฉัตร อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศศรีลังกา

 

Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director, presented a token of appreciation (APCD Chocolate gift boxes made by people with disabilities) to H.E. Mr. Poldej Worachat.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ  (กล่องของขวัญช็อกโกแลตจากโครงการฯ รุ่นล่าสุดซึ่งทำโดยคนพิการ) แด่ ฯพณฯ พลเดช วรฉัตร

 

Group photo of honorable resource person and APCD management team.

ภาพหมู่ของวิทยากรกิตติมศักดิ์และทีมผู้บริหารของ ศพอ.