เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 นายพิรุณ ลายสมิต(ผู้อำนวยการบริหาร APCD) นําคณะ APCD เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตวิสามัญอิสราเอลประจําราชอาณาจักรไทย นางสาวออร์นา ซากิฟ ณ สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจําประเทศไทย
On 14 March 2022, Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) led APCD Team to pay a courtesy call on Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the State of Israel to the Kingdom of Thailand, Ms. Orna Sagiv at the Embassy of Israel in Thailand.

นอกจากนี้ คณะ APCD ยังได้พบนายอาเรียล ไซด์มัน รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการฑูต และนายวนรัตน์ จันทร์เพชร เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจําประเทศไทย เพื่อแสวงหาความเป็นไปได้ในการทำความร่วมมือในอนาคตร่วมกัน

 

APCD team also met Mr. Ariel Seidman, the Deputy Chief of Israel Mission and Mr. Wanarat  Chanphet, Political Officer of the Embassy of Israel in Thailand.  It is to seek a possibility for collaborations.

On 14 March 2022, Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) led APCD Team to pay a courtesy call on Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the State of Israel to the Kingdom of Thailand, Ms. Orna Sagiv

On 14 March 2022, Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) led APCD Team to pay a courtesy call on Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the State of Israel to the Kingdom of Thailand, Ms. Orna Sagiv