ผู้แทน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 (จ.สมุทปราการ) ในการดำเนินงานภายใต้ สำนักงานการตำรวจแห่งชาติ ได้เข้าหารือความร่วมมือกับ ศพอ. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ศพอ. กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Representatives from Immigration Division 3 (Samutsongkhram) under Royal Thai Police seek collaboration with APCD on 9 December 2020 at APCD, Bangkok, Thailand

คุณพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. ได้เล่าคร่าวๆ ถึงการดำเนินงานกิจกรรมของ ศพอ. และโครงการ 60 พลัสเบเกอรี่และคาเฟ่ ให้กับคณะเยี่ยมชม นำโดย พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง 3 

 

 

คุณพิรุณ พาคณะฯ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินโครงการ 60 พลัสเบเกอรี่และคาเฟ่ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานและเพิ่มรายได้กับคนพิการไทยตามนโยบายรัฐบาล”ไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลัง”

คุณพิรุณ พาคณะฯ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินโครงการ 60 พลัสเบเกอรี่และคาเฟ่ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานและเพิ่มรายได้กับคนพิการไทยตามนโยบายรัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลัง

 

คุณพิรุณมอบของที่ระลึกเป็นกล่องช็อคโกเล็ตทำโดยคนพิการไทยแก่ท่านผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง 3  และคณะฯ

คุณพิรุณมอบของที่ระลึกเป็นกล่องช็อคโกเล็ตทำโดยคนพิการไทยแก่ท่านผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง 3  และคณะฯ

 

คณะต้อนรับ คุณพิรุณและคุณนงลักษณ์ กิสรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ ได้ให้ข้อคิดเห็นการหารือความร่วมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

คณะต้อนรับ คุณพิรุณ ลายสมิธ ได้ให้ข้อคิดเห็นการหารือความร่วมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง