เมื่อวันที่ 6กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ช่อง รายการโทรทัศน์ “รายการเป็นกันเอง” เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก
On 6 July 2022, The Pen Gun Eang TV program visited APCD to film “APCD 60+ Plus Vocational skills Training for persons with disabilities of the year 2022” and promote the new APCD Disability-Inclusive Business project, the APCD 60+ Plus Kitchen by CP

On 6 July 2022, The Pen Gun Eang TV program visited APCD to film “APCD 60+ Plus Vocational skills Training for persons with disabilities of the year 2022” and promote the new APCD Disability-Inclusive Business project, the APCD 60+ Plus Kitchen by CP

เพื่อถ่ายทำ “โครงการ 60+พลัสฝึกอาชีพคนพิการเพื่อความยั่งยืนซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก และส่งเสริมโครงการธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม (APCD Disability-Inclusive Business (DIB)) โครงการครัวAPCD 60+ พลัส โดย ซีพี

 

On 6 July 2022, The Pen Gun Eang TV program visited APCD to film “APCD 60+ Plus Vocational skills Training for persons with disabilities of the year 2022” and promote the new APCD Disability-Inclusive Business project, the APCD 60+ Plus Kitchen by CP

On 6 July 2022, The Pen Gun Eang TV program visited APCD to film “APCD 60+ Plus Vocational skills Training for persons with disabilities of the year 2022” and promote the new APCD Disability-Inclusive Business project, the APCD 60+ Plus Kitchen by CP