วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก(มูลนิธิ APCD) นายพิรุณ ลายสมิต นำอาหาร จำนวน 150 กล่องด้วยเงินบริจาคของ Mrs. Soklang Sae Tae, Ms. Clara Leung, Ms. Karen Leung

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 . โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) โดยผู้อำนวยการบริหาร นายพิรุณ ลายสมิต นำอาหารปรุงสุก จำนวน 150 กล่องด้วยเงินบริจาคของ Mrs. Soklang Sae Tae, Ms. Clara Leung, Ms. Karen Leung มอบให้กับคนเร่ร่อน ผู้ด้อยโอกาสบริเวณใต้สะพานปิ่นเกล้า เขตพระนคร

The 100 lunch-boxes the APCD 60+Plus Kitchen by CP project and Pastries from APCD 60+Plus Bakery& Chocolate Café project went to the severely vulnerable group at Ratchadamnoen Avenue and were supported by the Chulalongkorn University Alumni Group batch 18 (Law Chula).

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 . โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) โดยนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร นำอาหารปรุงสุก จำนวน 100 กล่องและขนมปังจาก 60 พลัสเบเกอร์รี่ ด้วยเงินบริจาคของศิษย์เก่านิติศาสตร์จุฬา รุ่น 18 มอบให้ผู้ด้อยโอกาสและคนเร่ร่อน บริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้า เพื่อเป็นกำลังใจต่อสู้กับโควิด-19

 

5 November 2021, Mr. Piroon Laismit, brought the lunch boxes from the contribution of donors, implementing the "Sapanboon" Campaign for vulnerable groups at Pra Pinklao Bridge. Donations were from Mrs. Soklang Sae Tae, Ms. Clara Leung, Ms. Karen Leung to the vulnerable groups at Pra Pinklao Bridge.

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 . โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) โดยผู้อำนวยการบริหาร นายพิรุณ ลายสมิต นำอาหารปรุงสุก จำนวน 150 กล่องด้วยเงินบริจาคของ Mrs. Soklang Sae Tae, Ms. Clara Leung, Ms. Karen Leung มอบให้กับคนเร่ร่อน ผู้ด้อยโอกาสบริเวณใต้สะพานปิ่นเกล้า เขตพระนคร