มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.) นำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์บริจาคให้กับ ศพอ. ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564
A representative from FCD delivers hundreds of face masks and alcohol gels to help prevent Coronavirus (COVID-19) for on-site APCD training participants. Representatives from APCD, Ms. Nongluck Kisorawong, Administrative Manager and Mr. Somchai Rungsilp, Community Development Manager receiving the donations.

ศพอ. รับมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์จากผู้แทน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (FCD) เพื่อช่วยป้องกันโคโรนาไวรัส (COVID-19) โดย นางนงลักษณ์ กิสรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการและนายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชนรับมอบของบริจาค