ศพอ. ร่วมสัมภาษณ์ออนไลน์นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบ จาก Mapúa Institute of Technology at Laguna, Malayan College Laguna เพื่อประกอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีหัวข้อ “Self-sustaining Shelter for Abandoned Children with Down Syndrome” เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565
Ms. Camille Ariel V. Perez, together with Ms. Cathryn Faith S.  Razalan, Fifth Year Architecture Student from Mapúa Institute of Technology at Laguna, Malayan College Laguna moderate the Interview

คุณ Camille Ariel V. Perez และ คุณ Cathryn Faith S.  Razalan นักศึกษาสาขาการออกแบบชั้นปีที่ 5 จาก Mapúa Institute of Technology วิทยาเขต Laguna Malayan College ดำเนินการสัมภาษณ์

 

2.	Ms. Perez and Ms. Razalan granted certificate of appreciation to Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief of Networking & Collaboration

คุณ Perez และ คุณ Razalan มอบประกาศนียบัตรขอบคุณแก่คุณวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้างานเครือข่ายและความร่วมมือ

 

3.	Ms. Supaanong Panyasirimongkol, APCD Networking & Collaboration Officer and Self-Advocate with Autism received Certificate of Appreciation from Students in recognition of gratitude.

คุณศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือและผู้พิทักษ์สิทธิ์พิการทางออทิสติกรับใบประกาศนียบัตรขอบคุณในโอกาสนี้ด้วย