ท่านเตช บุนนาค ประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์พัฒนา และฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชีย และแปซิฟิก เปิดร้าน APCD 60+ Plus Café by YAMAZAKI สาขาสภากาชาดไทย
On June 29, 2023, a significant event took place, attended by notable figures including Tej Bunnag, the Secretary-General of the Thai Red Cross Society and President of the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation)

ท่านเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์พัฒนา และฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชีย และแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์ฯ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ นางพัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิ และสวัสดิการคนพิการ ผู้แทน นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนา และฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชีย และแปซิฟิก นายมาซามิ อากิยาม่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยยามาซากิ จำกัด นายนาโอโตะ โยชิดะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดร้าน APCD 60+ Plus Café by YAMAZAKI สาขาสภากาชาดไทย โดยมูลนิธิศูนย์พัฒนา และฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชีย และแปซิฟิก ในพระราชูปถัมภ์ฯ (APCD Foundation) ร่วมกับ บริษัท ไทยยามาซากิ จำกัด เพื่อเปิดโอกาส และส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับผู้พิการได้มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตั้งอยู่ที่ศูนย์การบริจาคสัมพันธ์ Donation HUB "รับ" เพื่อ "ให้" ตึกอำนวยนรธรรม สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07:00-17:00 น.

On June 29, 2023, a significant event took place, attended by notable figures including Tej Bunnag, the Secretary-General of the Thai Red Cross Society and President of the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation)

On June 29, 2023, a significant event took place, attended by notable figures including Tej Bunnag, the Secretary-General of the Thai Red Cross Society and President of the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation)

On June 29, 2023, a significant event took place, attended by notable figures including Tej Bunnag, the Secretary-General of the Thai Red Cross Society and President of the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation)

On June 29, 2023, a significant event took place, attended by notable figures including Tej Bunnag, the Secretary-General of the Thai Red Cross Society and President of the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation)

On June 29, 2023, a significant event took place, attended by notable figures including Tej Bunnag, the Secretary-General of the Thai Red Cross Society and President of the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation)

On June 29, 2023, a significant event took place, attended by notable figures including Tej Bunnag, the Secretary-General of the Thai Red Cross Society and President of the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation)

On June 29, 2023, a significant event took place, attended by notable figures including Tej Bunnag, the Secretary-General of the Thai Red Cross Society and President of the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation)

On June 29, 2023, a significant event took place, attended by notable figures including Tej Bunnag, the Secretary-General of the Thai Red Cross Society and President of the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation)

On June 29, 2023, a significant event took place, attended by notable figures including Tej Bunnag, the Secretary-General of the Thai Red Cross Society and President of the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation)

On June 29, 2023, a significant event took place, attended by notable figures including Tej Bunnag, the Secretary-General of the Thai Red Cross Society and President of the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation)

On June 29, 2023, a significant event took place, attended by notable figures including Tej Bunnag, the Secretary-General of the Thai Red Cross Society and President of the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation)

On June 29, 2023, a significant event took place, attended by notable figures including Tej Bunnag, the Secretary-General of the Thai Red Cross Society and President of the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation)

On June 29, 2023, a significant event took place, attended by notable figures including Tej Bunnag, the Secretary-General of the Thai Red Cross Society and President of the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation)

On June 29, 2023, a significant event took place, attended by notable figures including Tej Bunnag, the Secretary-General of the Thai Red Cross Society and President of the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation)

On June 29, 2023, a significant event took place, attended by notable figures including Tej Bunnag, the Secretary-General of the Thai Red Cross Society and President of the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation)