มหาวิทยาลัยเดลาแวร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาพาคณะนักศึกษาเยี่ยมชมการทำงาน ศพอ. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567
The University of Delaware collaborated with Burapha University visited APCD on 9 January 2024

กิจกรรมการถ่ายรูปร่วมกันของคณะศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ ศพอ.

 

Group photo of students, lecturers and APCD staff

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. กล่าวต้อนรับคณะที่มาดูงาน

 

Role-play activities for understanding Persons who live with visual impairments.

กิจกรรมบทบาทสมมุติที่ได้เข้าใจถึงความรู้สึกของผู้พิการทางสายตา

 

An interactive lecture on APCD’s regional activities in Asia-Pacific countries by Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief, Networking and Collaboration.

การบรรยายแบบมีส่วนร่วมในหัวข้อ กิจกรรมภูมิภาคของ ศพอ. ในประเทศเอเชียแปซิฟิก โดยนายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้างานเครือข่ายและความร่วมมือ