สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมการทหารสื่อสารนำคณะเยือนศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.) วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565
The President of the Royal Thai Army Wives Association, Signal Department Royal Thai Army led her team to visit APCD On 25 August 2022

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางณัฐนาฏ เร้าเสถียร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมการทหารสื่อสารนำคณะเยือนศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.) นายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ.) กล่าวต้อนรับ จากนั้น คุณอินทัช พุ่มพิเชษฐ์ หนึ่งในผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นตัวแทนของโครงการ APCD 60+ Plus ได้ให้การต้อนรับคณสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมการทหารสื่อสาระผู้แทนทุกท่าน ที่มาศึกษานอกสถานที่ ณ ศพอ. เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วมและการพัฒนาโดยมีคนพิการมีส่วนร่วม

 

The President of the Royal Thai Army Wives Association, Signal Department Royal Thai Army led her team to visit APCD

The President of the Royal Thai Army Wives Association, Signal Department Royal Thai Army led her team to visit APCD

The President of the Royal Thai Army Wives Association, Signal Department Royal Thai Army led her team to visit APCD

The President of the Royal Thai Army Wives Association, Signal Department Royal Thai Army led her team to visit APCD

The President of the Royal Thai Army Wives Association, Signal Department Royal Thai Army led her team to visit APCD

The President of the Royal Thai Army Wives Association, Signal Department Royal Thai Army led her team to visit APCD

The President of the Royal Thai Army Wives Association, Signal Department Royal Thai Army led her team to visit APCD