ศพอ. จัดกิจกรรมอบรมแก่คณะนักศึกษาจากหลักสูตรนโยบายและการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาดูงานที่ ศพอ. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567
A group photo was taken with a group of students from Thammasat University with teacher Kevin Cook, Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director and APCD staff.

คณะนักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ Kevin Cook จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมถ่ายภาพกับนายพิรุลายมิต ผู้อำนวยการบริหาร และเจ้าหน้าที่ ศพอ.

 

Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director delivered a welcoming speech.

ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. กล่าวต้อนรับคณะที่มาดูงาน

 

Visitors observed the training program of the Skills Development for Thai Persons with Disabilities Towards Employment Project for the year 2024.

คณะนักศึกษาเยี่ยมชมโครงการการฝึกอบรม “การพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการไทยสู่การจ้างงาน” ประจำปี 2567

 

Students played Ballon game (Demonstration of Disability Inclusive Sport: DIS) led by Ms. Supaanong Panyasirimongkol, Networking & Collaboration Officer, APCD.

นักศึกษากลุ่มย่อยเล่นกีฬาลูกโป่ง (กีฬาที่แสดงบทบาทสาธิตการที่คนพิการมีส่วน) ดำเนินกิจกรรมโดย นางสาวศุภนองค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ ศพอ.

 

Role-play activities for understanding Persons who live with visual impairments.

กิจกรรมแสดงบทบาทสมมติเพื่อสร้างความเข้าใจและประสบการณ์การช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา