การศึกษาดูงานเรื่องอารยสถาปัตย์และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการ ณ ศพอ. ของคณะดูงาน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท. - องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

รองผู้จัดการ อพท.3 นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต แลกเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชม

 

UD

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการ กรรมการบริหาร ศพอ. กล่าวต้อนรับและนำเสนอการดำเนินการกิจกรรมของ ศพอ. ด้านอารยสถาปัตย์และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการ  (Universal Design: UD)

 

UD

ตรวจสอบการและร่วมสาธิตการใช้เตียงที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

 

UD

สัมผัสการใช้ห้องน้ำที่สามารถเข้าถึงได้

 

UD

มีการทดสอบทางลาดโดยผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์

 

UD

การสะท้อนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความประทับใจในการศึกษาดูงาน

 

UD

ภาพหมู่คณะผู้เข้าร่วมกว่า 40 คน จากตัวแทนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ทีมงาน อพท. และเจ้าหน้าที่ ศพอ.