ศพอ.ในฐานะคณะทำงานเพื่อคัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทย ในโครงการ "Global IT Challenge for Youth with Disabilities 2021" เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัลในฐานะตัวแทนประเทศไทยไปร่วมงานระดับนานาชาติโดยอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นางสาวธนาภรณ์ พรมสุวรรณ

 

Global IT Challenge

ภาพหมู่ผู้เข้าร่วมคณะทำงาน คณะกรรมการตัดสิน และผู้จัดงาน

 

Global IT Challenge

การกล่าวในพิธีปิดพร้อมคำอวยพร ของอธิบดีกรม พก.