รายการคนไทยใต้ร่มราชันย์บันทึกเทปรายการโครงการ 60+ Plus Bakery and Chocolate Café ของ ศพอ. เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ร้าน 60+ Plus Bakery and Chocolate Café สาขาทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. นายพิรุณ ลายสมิต ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอารยสถาปัตย์เพื่อรองรับการให้บริการคนพิการ

ทุกประเภท รวมถึงผู้สูงอายุ ตามแนวทางธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม

 

Tai Rom Ra Chan

การสาธิตการเข้าถึงของผู้ใช้วีลแชร์โดยนางสาวนงนุช เมธาจิตติพันธ์ เลขานุการผู้อำนวยการบริหารฯ

 

Tai Rom Ra Chan

การให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบรรยาการการทำงานที่เป็นมิตรเพื่อส่งเสริมการจ้างงานและสร้างรายได้เพื่อกลุ่มคนพิการตามนโยบายรัฐบาลไทย 'เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง' รวมถึงระบบการให้บริการด้วยใจโดยคนพิการที่หลากหลาย