24 มีนาคม 2566 ศพอ. ขึ้นเวทีกลางงาน Global Symposium ส่งเสริมเดือนด้านสังคมสงเคราะห์และวันสังคมสงเคราะห์โลก ประจำปี 2566 ที่โรงแรมโนโวเทล แพลทินัม กรุงเทพฯ
APCD Takes Center Stage at Global Symposium Honoring Social Work Month and World Social Work Day 2023 in Bangkok's Novotel Platinum Hotel on 24 March 2023

การรวมตัวของผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงระดับโลก: ตัวแทน APCD โพสท่าร่วมกับวิทยากรหลัก แขกรับเชิญจากต่างประเทศ และผู้จัดงานในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 2 ฉลองเดือนสังคมสงเคราะห์และวันสังคมสงเคราะห์โลกปี 2566

 

Global Leaders Unite for Human Security: Diverse Group of Social Workers, Educators, Government Officials, and NGO Personnel Gather at International Symposium to Share Knowledge and Experience on Development Practices. Thought Leaders, Decision Makers, and Media Attend to Highlight the Importance of "Human Security Is Global Security" Theme.

ผู้นำระดับโลกรวมตัวกันเพื่อความมั่นคงของมนุษย์: กลุ่มนักสังคมสงเคราะห์ นักการศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคลากรองค์กรพัฒนาเอกชนที่หลากหลายรวมตัวกันที่การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการพัฒนา ผู้นำทางความคิด ผู้มีอำนาจตัดสินใจ และสื่อเข้าร่วมเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของธีม "ความมั่นคงของมนุษย์คือความมั่นคงของโลก"

 

Mr. Somchai Rungslip presented the Third Country Training Program on Strengthening Disability Inclusive Disaster Risk Reduction in the ASEAN Region, emphasizing the importance of promoting an inclusive approach to disaster management, at a session on environmental sustainability for human and global security.

คุณสมชาย รุ่งศิลป์ นำเสนอการฝึกอบรม ประเทศที่สามเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วนในภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นความสำคัญในการส่งเสริมแนวทางการจัดการภัยพิบัติแบบเชิงร่วมกันและผู้เข้าฟังชื่นชมในหัวข้อสร้างสภาพแวดล้อมเปราศจากอุปสรรคเพื่อความยั่งยืนของมนุษย์และความมั่นคงทั่วโลก ในงานนี้

 

Within the session, Mr. Somchai not only explained the importance of including the perspective of persons with disabilities (PwDs) within disaster planning and management within the local and policy level, but also unveiled the APCD’s 3-year plan of strategy to ensure that PwDs within the ASEAN region are accounted for within all stages of any disaster.

ภายในเซสชัน นายสมชายอธิบายถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของคนพิการ ในการวางแผนและการจัดการภัยพิบัติในระดับท้องถิ่นและระดับนโยบายเท่านั้น แต่ยังได้เปิดเผยแผนกลยุทธ์ 3 ปีของ ศพอ. เพื่อให้มั่นใจว่า ภายในภูมิภาคอาเซียนนั้นอยู่ในทุกขั้นตอนของภัยพิบัติใด

 

Mr. Somchai demonstrated innovative equipment and shared insights on how to best assist people with disabilities during a disaster at the International Symposium celebrating Social Work Month and World Social Work Day 2023. Attendees were impressed with Mr. Somchai's vast experience in disaster management, and his presentation shed light on the critical role of social workers in safeguarding vulnerable populations.

นายสมชายได้สาธิตอุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกวิธีการช่วยเหลือคนพิการในช่วงภัยพิบัติที่การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อฉลองเดือนสังคมสงเคราะห์และวันสังคมสงเคราะห์โลกปี 2566 ผู้เข้าร่วมประชุมต่างประทับใจกับประสบการณ์มากมายในการจัดการภัยพิบัติขอ งนายสมชายและการนำเสนอแสดงให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของนักสังคมสงเคราะห์ในการปกป้องประชากรกลุ่มเปราะบาง

 

The APCD team wrapped up their attendance at the insightful event hosted by the ATCSW with a group photo, expressing their heartfelt appreciation for the opportunity to participate. The team conveyed their gratitude to the ATCSW for organizing such an engaging and informative event, and eagerly looked forward to the next one. The APCD team also extended their best wishes to the ATCSW, wishing them all the success in their future endeavors.

ทีมงาน  ศพอ. ส่งท้ายการเข้าร่วมงานข้อมูลเชิงลึกจัดโดย ATCSW ด้วยภาพถ่ายกลุ่ม และแสดงความขอบคุณจากใจจริงของโอกาสในการเข้าร่วม ทีมงานแสดงความขอบคุณต่อ ATCSW สำหรับการจัดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมและให้ข้อมูลเช่นนี้ และจะรอกิจกรรมครั้งต่อไปอย่างใจจดใจจ่อ ทีมงาน APCD ยังส่งความปรารถนาดีไปยัง ATCSW โดยอวยพรให้ผู้จัดประสบความสำเร็จในความพยายามในอนาคต