ศพอ. ร่วมจัดและอำนวยความสะดวกให้ผู้แทนจากองค์กรคนพิการนานาชาติเกาหลี (DPI Korea) เยือนประเทศไทยเพื่อพบปะกับองค์กรภาคีในการดำเนินงานตามปฏิญญาจาการ์ตาในปี 2024 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ กรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย
The Memorandum of understanding (MOU) made between DPI-Korea and APCD to implement the Jakarta Declaration in 2024 included discussion about future collaboration between APCD and DPI-Korea on 27 February 2024.

The Memorandum of understanding (MOU) made between DPI-Korea and APCD to implement the Jakarta Declaration in 2024 included discussion about future collaboration between APCD and DPI-Korea on 27 February 2024.

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ DPI-Korea และ ศพอ. ได้ทำบันทึกความร่วมมือขึ้นเพื่อดำเนินงานตามปฏิญญาจาการ์ตาในปี 2024 รวมถึงหารือความร่วมมือในอนาคต .

 

Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director, made a welcome speech to DPI-Korea.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. กล่าวต้อนรับคณะ DPI-Korea

 

Visit 60+Plus Bakery & Café at Government House

ศพอ. นำคณะ DPI-Korea เข้าชมร้าน 60+Plus Bakery & Café ณ ทำเนียบรัฐบาล

 

On 28th February, morning, Discussion among UNESCAP, DPI Korea, and APCD about future collaboration on disability inclusive development.

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ช่วงเช้า ศพอ. นำคณะ DPI-Korea ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน ณ UNESCAP

 

On 28th February afternoon, Discussion among DEP, DPI Korea, and APCD

On 28th February afternoon, Discussion among DEP, DPI Korea, and APCD

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ช่วงบ่าย ศพอ. นำคณะ DPI-Korea ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน ณ พก.  

 

Visit the office of Nonthaburi Independent Living Center.

Visit the office of Nonthaburi Independent Living Center.

ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ศพอ. นำคณะ DPI-Korea ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน ณ ศูนย์ดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

 

Visit the Association for Parents of Persons with Intelligence Disabilities of Thailand (APID) on 1st March. 2024.

Visit the Association for Parents of Persons with Intelligence Disabilities of Thailand (APID) on 1st March. 2024.

ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 ศพอ. นำคณะ DPI-Korea ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน ณ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย