วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โครงการสะพานบุญ ร้าน 60 Plus Bakery  มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก นำขนมปังยามาซากิที่ผลิตโดยคนพิการ และน้ำส้มคริสโตเฟอร์ ด้วยเงินบริจาคจำนวน 25 ท่าน มอบให้กับนักเรียนตาบอด ผู้ฝึกอาชีพคนพิการตาบอด

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:30 . โครงการสะพานบุญ ร้าน 60 Plus Bakery  มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) โดย คุณคริสโตเฟอร์ เบญจกุล ดาราฮีโร่ของคนไทย เชฟภูตะวัน เชียงใหม่ จากไทยยามาซากิ และนายสุนทร เนาวะราช ผู้จัดการโครงการฯ ของมูลนิธิ APCD  นำขนมปังยามาซากิที่ผลิตโดยคนพิการในโครงการ จำนวน 390 ชิ้น และน้ำส้มคริสโตเฟอร์ จำนวน 492 ขวด ด้วยเงินบริจาคของผู้มีจิตศัรทธาร่วมกันบริจาคจำนวน  25 ท่าน มอบให้กับนักเรียนตาบอด ผู้ฝึกอาชีพคนพิการตาบอด และเจ้าหน้าที่บุคลากรช่วยเหลือคนตาบอดที่มีมากกว่า 300 คน รร.สอนคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอด กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นกำลังใจในการสู้ชีวิต และแสดงถึงน้ำใจของคนไทยที่ไม่เคยทอดทิ้งกัน

 

On 19 November 2021, APCD received donations from 87 donors. Mr. Sunthorn Nowarat, the APCD 60+ Plus Bakery and Café project manager, Mr. Bhutawan Na Chaingmai, the chief chef of Yamazaki Thailand of APCD 60+ Plus Bakery and Café by Yamazaki project, and Mr. Christopher Benjakul, the APCD Public Relation Officer, implemented the "Sapanboon Campaign" to produce 1925 pieces of pastries and 1657 bottles of orange juice from the APCD 60+ Plus Bakery and Café by Yamazaki project and delivered to patients at the Priest Hospital.

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:30 . โครงการสะพานบุญ ร้าน 60 Plus Bakery  มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) โดย คุณคริสโตเฟอร์ เบญจกุล ดาราฮีโร่ของคนไทย เชฟภูตะวัน เชียงใหม่ จากไทยยามาซากิ และนายสุนทร เนาวะราช ผู้จัดการโครงการฯ ของมูลนิธิ APCD  นำขนมปังยามาซากิที่ผลิตโดยคนพิการในโครงการ จำนวน 1925 ชิ้น และน้ำส้มคริสโตเฟอร์ จำนวน 1657 ขวด ด้วยเงินบริจาคของผู้มีจิตศัรทธาร่วมกันบริจาคจำนวน  87 ท่าน มอบให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ เนื่องในวันพระใหญ่ และวันลอยกระทงประจำปีนี้ ซึ่งมีพระสงฆ์ที่เข้ามารับการตรวจร่างกายมากกว่า 1600 รูป