การต้อนรับ คณะภริยานายกรัฐมนตรีไทยและคณะภริยานายกรัฐมนตรีมาเลเซีย โดยคุณหญิงนราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี นำ ดาโดะ เซอรี ดร.วัน อาซีซะฮ์ บินดี วัน อิซมาอิล ภริยานายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เยือนมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก
The visitation of the Spouse of the Prime Minister of the Kingdom of Thailand and the spouse of Prime Minister of Malaysia at the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability

วันนี้ (9 ก.พ. 66) เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ในพระราชูปถัมภ์ฯ ดร. เตช บุนนาค ประธานมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ม.ศพอ.) และ นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ม. ศพอ. และ นางสาวสนธยา บุณยภูษิต

รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมให้การต้อนรับ คณะภริยานายกรัฐมนตรีไทยและคณะภริยานายกรัฐมนตรีมาเลเซีย โดยคุณหญิงนราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี นำ ดาโดะ เซอรี ดร.วัน อาซีซะฮ์ บินดี วัน อิซมาอิล ภริยานายกรัฐมนตรีมาเลเซีย พร้อมด้วยคณะฯ ให้เกียรติเยือนมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ม.ศพอ.) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (APCD Foundation) เพื่อชมการฝึกอาชีพคนพิการในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ได้แก่ การทำขนมปังยามาซากิ ที่ร้าน APCD 60+ Plus Bakery and Chocolate Cafe การทำช็อกโกแลตและบาริสตา รวมถึงพาชมครัว APCD 60+ Plus Kitchen by CP ร้านอาหารต้นแบบที่บริการโดยคนพิการ

The visitation of the Spouse of the Prime Minister of the Kingdom of Thailand and the spouse of Prime Minister of Malaysia at the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability

The visitation of the Spouse of the Prime Minister of the Kingdom of Thailand and the spouse of Prime Minister of Malaysia at the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability

The visitation of the Spouse of the Prime Minister of the Kingdom of Thailand and the spouse of Prime Minister of Malaysia at the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability

The visitation of the Spouse of the Prime Minister of the Kingdom of Thailand and the spouse of Prime Minister of Malaysia at the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability

The visitation of the Spouse of the Prime Minister of the Kingdom of Thailand and the spouse of Prime Minister of Malaysia at the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability

The visitation of the Spouse of the Prime Minister of the Kingdom of Thailand and the spouse of Prime Minister of Malaysia at the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability

The visitation of the Spouse of the Prime Minister of the Kingdom of Thailand and the spouse of Prime Minister of Malaysia at the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability

The visitation of the Spouse of the Prime Minister of the Kingdom of Thailand and the spouse of Prime Minister of Malaysia at the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability

The visitation of the Spouse of the Prime Minister of the Kingdom of Thailand and the spouse of Prime Minister of Malaysia at the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability

The visitation of the Spouse of the Prime Minister of the Kingdom of Thailand and the spouse of Prime Minister of Malaysia at the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability

The visitation of the Spouse of the Prime Minister of the Kingdom of Thailand and the spouse of Prime Minister of Malaysia at the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability

The visitation of the Spouse of the Prime Minister of the Kingdom of Thailand and the spouse of Prime Minister of Malaysia at the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability

The visitation of the Spouse of the Prime Minister of the Kingdom of Thailand and the spouse of Prime Minister of Malaysia at the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability

The visitation of the Spouse of the Prime Minister of the Kingdom of Thailand and the spouse of Prime Minister of Malaysia at the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability