25 ตุลาคม 2565 ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกโดยนายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหาร) ในฐานะหนึ่งใน APEC Communication Partners ร่วมงานเปิดตัว APEC Communication Partners
On October 25, 2022, Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) Executive Director, Mr. Piroon Laismit joined the Ministry of Foreign Affairs Official Launch as APEC Communication Partners

กระทรวงการต่างประเทศจัดงานเปิดตัวพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ปี 2565 ของไทย และองค์กรที่สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม (APEC Communication Partners) และกิจกรรมปล่อยขบวนรถ APEC 2022 Thailand

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 กระทรวงการต่างประเทศจัดงานเปิดตัวพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ปี 2565 ของไทย และองค์กรที่สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม (APEC Communication Partners) และกิจกรรมปล่อยขบวนรถ APEC 2022 Thailand ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนภาครัฐ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.) และ ภาคเอกชน องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 200 คน

 

Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) Executive Director, Mr. Piroon Laismit joined the Ministry of Foreign Affairs Official Launch as APEC Communication Partners

Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) Executive Director, Mr. Piroon Laismit joined the Ministry of Foreign Affairs Official Launch as APEC Communication Partners

Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) Executive Director, Mr. Piroon Laismit joined the Ministry of Foreign Affairs Official Launch as APEC Communication Partners