การประชุมนานาชาติเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) ครั้งที่ 5 จัดโดย เครือข่ายออทิสติกประเทศมาเลเซีย (NASOM) ในความร่วมมือกับ เครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) ศพอ. และ ศูนย์ฝึกลอนดอนสำหรับการตระหนักรู้ออทิสซึมประเทศอินโดนิเซีย (LSCAA) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 25
Thirty (30) participants from the autism community in ASEAN countries and Japan, including representatives from ASEAN Secretariat, Social Development Division-ESCAP, AAN Executive Board Members, AAN associated member, LSCAA, and APCD joined the first Virtual Congress.

จำนนวนกว่า 30 ท่าน เป็นผู้แทนจากชุมชนออทิสติกและเครือข่ายฯ ในภูมิภาคอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น รวมถึงผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียนฝ่ายพัฒนาสังคม (ASEAN Secretariat) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) สมาชิกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) สมาชิกร่วมเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN associated members) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกลอนดอนสำหรับการตระหนักรู้ออทิสซึมประเทศอินโดนิเซีย (LSCAA) และ ผู้แทน ศพอ. เข้าร่วม การประชุมใหญ่นานาชาติ ในรูปแบบออนไลน์ครั้งแรก

 

ปาฐกถาร่วมแสดงความยินดีกับการรับรอง เครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) ในฐานะสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการ กล่าวโดย Mr. Romeo Jr. Abad Arca ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายกิจการชุมชนฝ่ายประชาคมอาเซียนและองค์กรสำนักเลขาธิการอาเซียน

ปาฐกถาร่วมแสดงความยินดีกับการรับรอง เครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) ในฐานะสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการ กล่าวโดย Mr. Romeo Jr. Abad Arca ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายกิจการชุมชนฝ่ายประชาคมอาเซียนและองค์กรสำนักเลขาธิการอาเซียน

 

พิธีส่งมอบประธานเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) จากประเทศอินโดนีเซียไปยังมาเลเซียอย่างเป็นทางการ

พิธีส่งมอบประธานเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) จากประเทศอินโดนีเซียไปยังมาเลเซียอย่างเป็นทางการ

 

ข้อความอำลาจากอดีตประธานเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) ดร. Adriana Ginanjar จากประเทศอินโดนีเซีย ในวาระ 2561– 2563

ข้อความอำลาจากอดีตประธานเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) ดร. Adriana Ginanjar จากประเทศอินโดนีเซีย ในวาระ 2561– 2563

 

สารจากประธานเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) คนใหม่ (ปี 2563 - 2565) คุณ Cason Ong Tzsechun จากประเทศมาเลเซียและเป็นหัวหน้าคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ชุดใหม่

สารจากประธานเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) คนใหม่ (ปี 2563 - 2565) คุณ Cason Ong Tzsechun จากประเทศมาเลเซียและเป็นหัวหน้าคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ชุดใหม่

 

ธงสัญญาลักษ์เครือข่ายฯ ( AAN) และบทบาทผู้นำเครือข่าย (AAN) ได้ถูส่งมอบอย่างเป็นทางการ จากประเทศอินโดนีเซียไปยังประเทศมาเลเซีย

ธงสัญญาลักษ์เครือข่ายฯ ( AAN) และบทบาทผู้นำเครือข่าย (AAN) ได้ถูส่งมอบอย่างเป็นทางการ จากประเทศอินโดนีเซียไปยังประเทศมาเลเซีย

 

คุณพิรุณ ลายสมิต อดีตเลขาธิการเครือข่าย ฯ ( AAN) และ ผู้อำนายการบริหาร ศพอ. ได้เล่าถึงความสำเร็จ 10 ปีที่ผ่านมา ของเครือข่ายฯ (AAN) ที่บริหารโดย ศพอ. ทีเป็นสำนักงานเลขาธิการเครือข่ายฯ  ซึ่งทำงานร่วมกับสมาชิกเครือข่ายฯ ( AAN) และนำมาซึ่งเป็นที่ประจักษ์ถึงความสำเร็จมากกว่า 20 กิจกรรม ให้กับประชาคมออทิสติกอาเซียนและทั่วโลกต่อหน้าผู้เข้าร่วมประชุมเครือช่ายฯ นานาชาติดังกล่าว

คุณพิรุณ ลายสมิต อดีตเลขาธิการเครือข่าย ฯ ( AAN) และ ผู้อำนายการบริหาร ศพอ. ได้เล่าถึงความสำเร็จ 10 ปีที่ผ่านมา ของเครือข่ายฯ (AAN) ที่บริหารโดย ศพอ. ทีเป็นสำนักงานเลขาธิการเครือข่ายฯ  ซึ่งทำงานร่วมกับสมาชิกเครือข่ายฯ ( AAN) และนำมาซึ่งเป็นที่ประจักษ์ถึงความสำเร็จมากกว่า 20 กิจกรรม ให้กับประชาคมออทิสติกอาเซียนและทั่วโลกต่อหน้าผู้เข้าร่วมประชุมเครือช่ายฯ นานาชาติดังกล่าว

 

คุณพิรุณ ลายสมิต อดีตเลขาธิการเครือข่าย ฯ ( AAN) และ ผู้อำนายการบริหาร ศพอ. ได้เล่าถึงความสำเร็จ 10 ปีที่ผ่านมา ของเครือข่ายฯ (AAN) ที่บริหารโดย ศพอ. ทีเป็นสำนักงานเลขาธิการเครือข่ายฯ  ซึ่งทำงานร่วมกับสมาชิกเครือข่ายฯ ( AAN) และนำมาซึ่งเป็นที่ประจักษ์ถึงความสำเร็จมากกว่า 20 กิจกรรม ให้กับประชาคมออทิสติกอาเซียนและทั่วโลกต่อหน้าผู้เข้าร่วมประชุมเครือช่ายฯ นานาชาติดังกล่าว

คุณ Prita Kemal Gani เลขาธิการเครือข่ายฯ (AAN) คนใหม่จาก LSCAAได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เลขาธิการ เครือข่ายฯ (AAN) ให้ดีที่สุด เพื่อสานต่อสิ่งที่ประสบความสำเร็จได้ทำมาในการบริหารเครือข่ายฯ ของ ศพอ.

 

ภาพการส่งมอบสำนักเลขาธิการเครือข่าย (AAN) จากไทยไปอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ

ภาพการส่งมอบสำนักเลขาธิการเครือข่าย (AAN) จากไทยไปอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ

 

ดร. Sawae Yukinori ผู้แทนแทนจากสมาคมออทิสติกประเทศญี่ปุ่นและเป็นสมาชิกที่เกี่ยวข้องของเครือข่าย (AAN) ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่นด้านการมีส่วนร่วมใน โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในระหว่างการระบาดของ COVID-19

ดร. Sawae Yukinori ผู้แทนแทนจากสมาคมออทิสติกประเทศญี่ปุ่นและเป็นสมาชิกที่เกี่ยวข้องของเครือข่าย (AAN) ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่นด้านการมีส่วนร่วมใน โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในระหว่างการระบาดของ COVID-19

 

คุณ Aiko Akiyama ตัวแทนจากแผนกพัฒนาสังคม คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) ได้ให้คำสนับสนุนสมาชิกเครือข่ายฯ (AAN) และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการให้ความปลอดภัยกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษจากสถานกาณ์ COVID-19 และร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จครบรอบ 10 ปีของเครือข่ายฯ (AAN)

คุณ Aiko Akiyama ตัวแทนจากแผนกพัฒนาสังคม คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) ได้ให้คำสนับสนุนสมาชิกเครือข่ายฯ (AAN) และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการให้ความปลอดภัยกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษจากสถานกาณ์ COVID-19 และร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จครบรอบ 10 ปีของเครือข่ายฯ (AAN)

 

คุณสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน ศพอ. หรือ อดีตทีมเลขาธิการเครือข่ายฯ (AAN) กทม. นำเสนอมุมมองอาณาคตประชาคมออทิสติกอาเซียนสำหรับทศวรรษหน้าของเครือข่ายฯ (AAN)

คุณสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน ศพอ. หรือ อดีตทีมเลขาธิการเครือข่ายฯ (AAN) กทม. นำเสนอมุมมองอาณาคตประชาคมออทิสติกอาเซียนสำหรับทศวรรษหน้าของเครือข่ายฯ (AAN)

 

ภาพการนำเสนอความเป็นมาของเครือข่ายฯ (AAN) โดย คุณ Dennis Aung ประธานคณะกรรมการการระดมทุนและการสนับสนุน ผู้แทนจากประเทศสิงคโปร์ ในหัวข้อการบรรยาย ฉลองการครบรอบ 10 ปีของเครือข่ายฯ (AAN)

ภาพการนำเสนอความเป็นมาของเครือข่ายฯ (AAN) โดย คุณ Dennis Aung ประธานคณะกรรมการการระดมทุนและการสนับสนุน ผู้แทนจากประเทศสิงคโปร์ ในหัวข้อการบรรยาย ฉลองการครบรอบ 10 ปีของเครือข่ายฯ (AAN)

 

สรุปเนื้อหาหลักการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วม ได้แลกเปลี่ยนฉลองการครบรอบ 10 ปีของเครือข่าย (AAN) แสดงความยินดีอย่างเป็นทางการกับ เครือข่ายฯ (AAN) ในฐานะเป็นสมาชิกกับประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ พิธีส่งมอบเลขาธิการเครือข่ายฯ (AAN) จากประเทศไทยไปยังประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ พิธีส่งมอบตำแหน่งประธานเครือข่ายฯ ให้กับผู้แทนประเทศมาเลเซีย และการอภิปรายเรื่องการก้าวไปสู่ทศวรรษหน้าของเครือข่ายฯ (AAN) และสุดท้ายการเสริมพลัง ประชาคมออทิสติกอาเซียนในรับมือการระบาดของ COVID-19

สรุปเนื้อหาหลักการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วม ได้แลกเปลี่ยนฉลองการครบรอบ 10 ปีของเครือข่าย (AAN) แสดงความยินดีอย่างเป็นทางการกับ เครือข่ายฯ (AAN) ในฐานะเป็นสมาชิกกับประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ พิธีส่งมอบเลขาธิการเครือข่ายฯ (AAN) จากประเทศไทยไปยังประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ พิธีส่งมอบตำแหน่งประธานเครือข่ายฯ ให้กับผู้แทนประเทศมาเลเซีย และการอภิปรายเรื่องการก้าวไปสู่ทศวรรษหน้าของเครือข่ายฯ (AAN) และสุดท้ายการเสริมพลัง ประชาคมออทิสติกอาเซียนในรับมือการระบาดของ COVID-19