ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ 60+พลัส การฝึกอบรมทักษะวิชาชีพสำหรับคนพิการหรือธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม
Congratulations to the APCD newly graduated trainees with disabilities of the APCD 60+Plus project (Vocational skills training for persons with disability on Disability-Inclusive Business (DIB))

เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 บริษัท ไทยยามาซากิ จำกัด บริษัทไทยยามาซากิ ได้จ้างงานคนพิการที่ผ่านการอบรมโครงการ60+ พลัสประจำปี 2565 จำนวน 4 คน ดังต่อไปนี้

1. นาย ธนกร วิวงศ์ศักดิ์ ประจำสาขา เอสพานาด

2. นาย พิริยากร จินตนาโชติ ประจำสาขา มาเก็ต เพรส วงศ์สว่าง

3. นาย ฐิติพงษ์ บุญยกิจโณทัย ประจำสาขา เซ็นทรัลบางนา

4. นางสาว เกศทิพย์ กิจทองพลู ประจำสาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ

และรอพิจารณาคาดว่าจะจ้าง อีก 3คน

 

Congratulations to the APCD newly graduated trainees with disabilities of the APCD 60+Plus project (Vocational skills training for persons with disability on Disability-Inclusive Business (DIB))

Congratulations to the APCD newly graduated trainees with disabilities of the APCD 60+Plus project (Vocational skills training for persons with disability on Disability-Inclusive Business (DIB))