วันนี้ 17 ตุลาคม 2566 คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ เข้ามาเยี่ยมชม ให้กำลังใจน้องๆ คนพิการที่ APCD