เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก)กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมระหว่างรัฐบาลระดับสูงว่าด้วยการทบทวนครั้งสุดท้ายของทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. 2556-2565 ณ กรุงจาการ์ตา