วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 คุณพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก) ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบการในการส่งเสริมการพัฒนาสถานประกอบการที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ"
It was held at the “Workshop to support Business sector for Persons with Disabilities organized by the United Nations Development Programme Thailand and Department of Empowerment of Persons with Disabilities, The Ministry of Social Development and Human Security.

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 คุณพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก- ศพอ. หรือ APCD) ได้รับเชิญให้เป็นผู้ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบการในการส่งเสริมการพัฒนาสถานประกอบการที่เหมาะสมสำหรับคนพิการและทุกคน” ณ โรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท กรุงเทพฯ  ในการประชุมโครงการ “การสนับสนุนสถานประกอบการเพื่อคนพิการในประเทศไทย” จัดโดย สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

It was held at the “Workshop to support Business sector for Persons with Disabilities organized by the United Nations Development Programme Thailand and Department of Empowerment of Persons with Disabilities, The Ministry of Social Development and Human Security.

It was held at the “Workshop to support Business sector for Persons with Disabilities organized by the United Nations Development Programme Thailand and Department of Empowerment of Persons with Disabilities, The Ministry of Social Development and Human Security.