ศพอ. จัดกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความสามารถแก่บุคลากร และกิจกรรมจบหลักสูตรการฝึกงานของนักศึกษาจากประเทศอเมริกา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566
American Intern In-house training and her final presentation on July 7th, 2023

ภาพที่ระลึกของ Ms. Elizabeth Johns ที่จบหลักสูตรการฝึกงานกับเจ้าหน้าที่ ผู้จัดการฝ่าย และผู้อำนวยการบริการบริหาร ศพอ. ณ สำนักงาน

 

Mr. Piroon Laismit, Executive Director, APCD presented the completion of internship program certificate and souvenirs to Ms. Elizabeth.

ผู้อำนวยการบริหาร นายพิรุณ ลายสมิต มอบใบประกาศและของที่ระลึกแก่ Ms. Elizabeth เมื่อจบหลักสูตรการฝึกงาน

 

Intern Ms. Elizabeth presenting on the situation of persons with disabilities in America during in house training and the continuation of her final presentation from her internship program.

Intern Ms. Elizabeth presenting on the situation of persons with disabilities in America during in house training and the continuation of her final presentation from her internship program.

Ms. Elizabeth นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์คนพิการในประเทศอเมริการในช่วงกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถแก่บุคลากร ศพอ. (ภาพขวามือ) และต่อด้วยการนำเสนอเรื่องราวประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการฝึกงานที่ ศพอ.