วันที่ 22 กันยายน 2565 รายการทีวี “อร่อยเลิศกับคุณหรีด” ครัวเข้าเยี่ยมชมและถ่ายทำที่ APCD Kitchen
On 22 September 2022, the “Aroi Lert Kub Khun Reed” TV program visited APCD and interviewed Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) about the APCD 60+ Plus Kitchen by CP project (Disability-Inclusive Business-DIB).

เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 รายการ "อร่อยเลิศ" ได้เข้าเยี่ยมชม APCD และสัมภาษณ์คุณพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหาร APCD) เกี่ยวกับโครงการ เอพีซีดี ครัว60+ พลัสบายซีพี (ธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม) รายการนี้ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.45 น. ช่อง 3 HD ของประเทศไทย

On 22 September 2022, the “Aroi Lert Kub Khun Reed” TV program visited APCD and interviewed Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) about the APCD 60+ Plus Kitchen by CP project (Disability-Inclusive Business-DIB).

On 22 September 2022, the “Aroi Lert Kub Khun Reed” TV program visited APCD and interviewed Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) about the APCD 60+ Plus Kitchen by CP project (Disability-Inclusive Business-DIB).

On 22 September 2022, the “Aroi Lert Kub Khun Reed” TV program visited APCD and interviewed Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) about the APCD 60+ Plus Kitchen by CP project (Disability-Inclusive Business-DIB).