วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ โดยนายพิรุณ ลายสมิต นำอาหาร จำนวน 100 กล่องด้วยเงินบริจาคของ Mrs. Soklang Sae Tae, Ms. Clara Leung, Ms. Karen Leung มอบให้โรงพยาบาลศิริราช

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 . โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) โดยผู้อำนวยการบริหาร นายพิรุณ ลายสมิต นำอาหารปรุงสุก จำนวน 100 กล่องด้วยเงินบริจาคของ Mrs. Soklang Sae Tae, Ms. Clara Leung, Ms. Karen Leung มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช

 

On 12 November 2021, Mr. Piroon Laismit, the APCD Executive Director implemented the "Sapanboon Campaign" received donations on behalf of APCD from Mrs. Walaiwan Petcharawan and her family to produce 100 meal-boxes from the APCD 60+ Plus Kitchen by CP for vulnerable groups at Prapinklao Bridge.

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 . โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) โดยผู้อำนวยการบริหาร นายพิรุณ ลายสมิต นำอาหารปรุงสุก จำนวน 100 กล่องด้วยเงินบริจาคของ Mrs. Soklang Sae Tae, Ms. Clara Leung, Ms. Karen Leung มอบให้กับคนเร่ร่อน กลุ่มเปราะบางบริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้า เขตพระนคร

On 12 November 2021, Mr. Piroon Laismit, the APCD Executive Director implemented the "Sapanboon Campaign" received donations on behalf of APCD from Mrs. Walaiwan Petcharawan and her family to produce 100 meal-boxes from the APCD 60+ Plus Kitchen by CP for vulnerable groups at Prapinklao Bridge.