พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมประเทศที่สาม (TCTP) 2022: “เสริมสร้างความเข้มแข็งในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยคนพิการภูมิภาคอาเซียนมีส่วนร่วม” วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
Opening Ceremony of the Third Country Training Programme (TCTP) 2022: “Strengthening Disability-Inclusive Disaster Risk Reduction in the ASEAN Region” on 6 February 2023

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรม VIC3 Bangkok กรุงเทพฯ ประเทศไทย

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมประเทศที่สาม (TCTP) 2022: “เสริมสร้างความเข้มแข็งในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยคนพิการภูมิภาคอาเซียนมีส่วนร่วม”

----------------------------------------

หลักสูตร 1: หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับ DIDRR การทำแผนที่สถานการณ์และการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี

กล่าวต้อนรับ

โดยท่านพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก)

กล่าวต้อนรับโดยคุณคิตากาวะ ยูกิ (ผู้แทนอาวุโส องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ ไจก้า ประเทศไทย)

กล่าวเปิดงานโดยนายวัฒนวิทย์ คชเสนี (รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ)

 

Opening Ceremony of the Third Country Training Programme (TCTP) 2022: “Strengthening Disability-Inclusive Disaster Risk Reduction in the ASEAN Region” on 6 February 2023

Opening Ceremony of the Third Country Training Programme (TCTP) 2022: “Strengthening Disability-Inclusive Disaster Risk Reduction in the ASEAN Region” on 6 February 2023

Opening Ceremony of the Third Country Training Programme (TCTP) 2022: “Strengthening Disability-Inclusive Disaster Risk Reduction in the ASEAN Region” on 6 February 2023

Image removed.

Opening Ceremony of the Third Country Training Programme (TCTP) 2022: “Strengthening Disability-Inclusive Disaster Risk Reduction in the ASEAN Region” on 6 February 2023

Opening Ceremony of the Third Country Training Programme (TCTP) 2022: “Strengthening Disability-Inclusive Disaster Risk Reduction in the ASEAN Region” on 6 February 2023

Opening Ceremony of the Third Country Training Programme (TCTP) 2022: “Strengthening Disability-Inclusive Disaster Risk Reduction in the ASEAN Region” on 6 February 2023

Opening Ceremony of the Third Country Training Programme (TCTP) 2022: “Strengthening Disability-Inclusive Disaster Risk Reduction in the ASEAN Region” on 6 February 2023

Opening Ceremony of the Third Country Training Programme (TCTP) 2022: “Strengthening Disability-Inclusive Disaster Risk Reduction in the ASEAN Region” on 6 February 2023

Opening Ceremony of the Third Country Training Programme (TCTP) 2022: “Strengthening Disability-Inclusive Disaster Risk Reduction in the ASEAN Region” on 6 February 2023

Opening Ceremony of the Third Country Training Programme (TCTP) 2022: “Strengthening Disability-Inclusive Disaster Risk Reduction in the ASEAN Region” on 6 February 2023

Opening Ceremony of the Third Country Training Programme (TCTP) 2022: “Strengthening Disability-Inclusive Disaster Risk Reduction in the ASEAN Region” on 6 February 2023