เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCD) ให้การต้อนรับนายนาคาซาวะ เคอิจิโระ ผู้ช่วยพิเศษประธานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (ไจก้า)
Mr. Piroon Laismit, the Executive Director of the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD), extended welcome to Mr. NAKAZAWA Keiichiro, the Special Assistant to the President of the Japan International Cooperation Agency, on 30 November 2023.

ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCD) กระชับความสัมพันธ์กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (ไจก้า)

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCD) ให้การต้อนรับนายนาคาซาวะ เคอิจิโระ ผู้ช่วยพิเศษประธานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (ไจก้า) โดยมีนายเรียวอิจิ คาวาเบะ ผู้แทนอาวุโสขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (ไจก้า) ประเทศไทย และยูโกะ คาวาอิ ผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (ไจก้า) ประเทศไทย ร่วมหารือด้วย

ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของทั้งสององค์กรในการส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความพิการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นายพิรุณ ลายสมิตแสดงความขอบคุณไจก้าสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเรื่่อยมา และเน้นย้ำถึงเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงสำหรับคนพิการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ

การมาเยือนของนายนาคาซาวะ เคอิจิโระ ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่าง APCD และ ไจก้า ในการเผชิญปัญหาและความท้าทายที่ผู้พิการต้องเผชิญ การสนทนาในระหว่างการประชุมกล่าวถึงโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ และความร่วมมือในอนาคต และกลยุทธ์ในการพัฒนาวาระการพัฒนาที่มีส่วนร่วมกับทุกคน

การประชุมดังกล่าวถือเป็นย่างก้าวเชิงบวกในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง APCD และ ไจก้า ด้านการโอกาสในการทำสิ่งใหม่ๆร่วมกันที่จะส่งผลกระทบด้านบวกและมีความหมายต่อชีวิตของบุคคลที่มีความพิการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในขณะที่ทั้งสององค์กรยังคงทำงานร่วมกันต่อไป โดยมีความมุ่งมั่นร่วมกันในการส่งเสริมการไม่แบ่งแยกและขจัดอุปสรรคที่บุคคลที่มีความพิการต้องเผชิญนั้น โดยคาดหวังเรื่องผลลัพธ์เชิงบวกที่เป็นรูปธรรมให้กับชุมชนโดยรวม

 

Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) Strengthens Ties with Japan International Cooperation Agency (JICA) On 30 November 2023, Mr. Piroon Laismit, the Executive Director of the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD), extended a warm welcome to Mr. NAKAZAWA Keiichiro, the Special Assistant to the President of the Japan International Cooperation Agency (JICA). The meeting also included the presence of Mr. Ryoichi Kawabe, the Senior Representative of the JICA Thailand Office, and Yuko Kawaii, the Representative of the JICA Thailand Office. This significant interaction highlighted the commitment of both organizations to fostering collaboration and enhancing initiatives related to development on disability in the Asia-Pacific region. Mr.Piroon Laismit expressed gratitude for the continued support from JICA and emphasized the shared goal of promoting inclusivity and accessibility for persons with disabilities. The visit of Mr. NAKAZAWA Keiichiro, representing JICA, signifies the importance placed on the partnership between APCD and JICA in addressing the challenges faced by people with disabilities. Discussions during the meeting likely covered ongoing projects, potential areas for future cooperation, and strategies to further advance the inclusive development agenda. The meeting serves as a positive step towards strengthening the relationship between APCD and JICA, creating opportunities for joint initiatives that will have a meaningful impact on the lives of individuals with disabilities in the Asia-Pacific region. As both organizations continue to work together, the shared commitment to promoting inclusivity and addressing the unique challenges faced by persons with disabilities is expected to result in tangible and positive outcomes for the community.Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) Strengthens Ties with Japan International Cooperation Agency (JICA) On 30 November 2023, Mr. Piroon Laismit, the Executive Director of the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD), extended a warm welcome to Mr. NAKAZAWA Keiichiro, the Special Assistant to the President of the Japan International Cooperation Agency (JICA). The meeting also included the presence of Mr. Ryoichi Kawabe, the Senior Representative of the JICA Thailand Office, and Yuko Kawaii, the Representative of the JICA Thailand Office. This significant interaction highlighted the commitment of both organizations to fostering collaboration and enhancing initiatives related to development on disability in the Asia-Pacific region. Mr.Piroon Laismit expressed gratitude for the continued support from JICA and emphasized the shared goal of promoting inclusivity and accessibility for persons with disabilities. The visit of Mr. NAKAZAWA Keiichiro, representing JICA, signifies the importance placed on the partnership between APCD and JICA in addressing the challenges faced by people with disabilities. Discussions during the meeting likely covered ongoing projects, potential areas for future cooperation, and strategies to further advance the inclusive development agenda. The meeting serves as a positive step towards strengthening the relationship between APCD and JICA, creating opportunities for joint initiatives that will have a meaningful impact on the lives of individuals with disabilities in the Asia-Pacific region. As both organizations continue to work together, the shared commitment to promoting inclusivity and addressing the unique challenges faced by persons with disabilities is expected to result in tangible and positive outcomes for the community.Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) Strengthens Ties with Japan International Cooperation Agency (JICA) On 30 November 2023, Mr. Piroon Laismit, the Executive Director of the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD), extended a warm welcome to Mr. NAKAZAWA Keiichiro, the Special Assistant to the President of the Japan International Cooperation Agency (JICA). The meeting also included the presence of Mr. Ryoichi Kawabe, the Senior Representative of the JICA Thailand Office, and Yuko Kawaii, the Representative of the JICA Thailand Office. This significant interaction highlighted the commitment of both organizations to fostering collaboration and enhancing initiatives related to development on disability in the Asia-Pacific region. Mr.Piroon Laismit expressed gratitude for the continued support from JICA and emphasized the shared goal of promoting inclusivity and accessibility for persons with disabilities. The visit of Mr. NAKAZAWA Keiichiro, representing JICA, signifies the importance placed on the partnership between APCD and JICA in addressing the challenges faced by people with disabilities. Discussions during the meeting likely covered ongoing projects, potential areas for future cooperation, and strategies to further advance the inclusive development agenda. The meeting serves as a positive step towards strengthening the relationship between APCD and JICA, creating opportunities for joint initiatives that will have a meaningful impact on the lives of individuals with disabilities in the Asia-Pacific region. As both organizations continue to work together, the shared commitment to promoting inclusivity and addressing the unique challenges faced by persons with disabilities is expected to result in tangible and positive outcomes for the community.Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) Strengthens Ties with Japan International Cooperation Agency (JICA) On 30 November 2023, Mr. Piroon Laismit, the Executive Director of the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD), extended a warm welcome to Mr. NAKAZAWA Keiichiro, the Special Assistant to the President of the Japan International Cooperation Agency (JICA). The meeting also included the presence of Mr. Ryoichi Kawabe, the Senior Representative of the JICA Thailand Office, and Yuko Kawaii, the Representative of the JICA Thailand Office. This significant interaction highlighted the commitment of both organizations to fostering collaboration and enhancing initiatives related to development on disability in the Asia-Pacific region. Mr.Piroon Laismit expressed gratitude for the continued support from JICA and emphasized the shared goal of promoting inclusivity and accessibility for persons with disabilities. The visit of Mr. NAKAZAWA Keiichiro, representing JICA, signifies the importance placed on the partnership between APCD and JICA in addressing the challenges faced by people with disabilities. Discussions during the meeting likely covered ongoing projects, potential areas for future cooperation, and strategies to further advance the inclusive development agenda. The meeting serves as a positive step towards strengthening the relationship between APCD and JICA, creating opportunities for joint initiatives that will have a meaningful impact on the lives of individuals with disabilities in the Asia-Pacific region. As both organizations continue to work together, the shared commitment to promoting inclusivity and addressing the unique challenges faced by persons with disabilities is expected to result in tangible and positive outcomes for the community.Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) Strengthens Ties with Japan International Cooperation Agency (JICA) On 30 November 2023, Mr. Piroon Laismit, the Executive Director of the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD), extended a warm welcome to Mr. NAKAZAWA Keiichiro, the Special Assistant to the President of the Japan International Cooperation Agency (JICA). The meeting also included the presence of Mr. Ryoichi Kawabe, the Senior Representative of the JICA Thailand Office, and Yuko Kawaii, the Representative of the JICA Thailand Office. This significant interaction highlighted the commitment of both organizations to fostering collaboration and enhancing initiatives related to development on disability in the Asia-Pacific region. Mr.Piroon Laismit expressed gratitude for the continued support from JICA and emphasized the shared goal of promoting inclusivity and accessibility for persons with disabilities. The visit of Mr. NAKAZAWA Keiichiro, representing JICA, signifies the importance placed on the partnership between APCD and JICA in addressing the challenges faced by people with disabilities. Discussions during the meeting likely covered ongoing projects, potential areas for future cooperation, and strategies to further advance the inclusive development agenda. The meeting serves as a positive step towards strengthening the relationship between APCD and JICA, creating opportunities for joint initiatives that will have a meaningful impact on the lives of individuals with disabilities in the Asia-Pacific region. As both organizations continue to work together, the shared commitment to promoting inclusivity and addressing the unique challenges faced by persons with disabilities is expected to result in tangible and positive outcomes for the community.