ช่อง News1 ออกอากาศทางช่อง 26 ประเทศไทย เข้าถ่ายทำ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโครงการเอพีซีดี 60+ พลัส (ธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม) ที่ ร้านAPCD 60+ Plus Bakery & Café ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565