ศพอ. ให้สัมภาษณ์ในกิจกรรมงานประเมินผลจากภารกิจของ ODA ประเทศญี่ปุ่นเยือนราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ ตึกอำนวยการบริหาร ศพอ.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. พบทีมประเมินผล ฝ่ายศูนย์พัฒนาระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (International Development Center of Japan Inc.: IDCJ) ซึ่งเป็นทีมประเมิณผลให้กับ ODA ญี่ปุ่นในการเยือนราชอาณาจักรไทย นำทีมโดย Dr. Ryo SASAKI และ คุณ Yukiko Sueyoshi ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และได้ร่วมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

 

Mr. Piroon expressed his appreciation and gratitude for the support and cooperation from Japan.

นายพิรุณ แสดงความขอบคุณในการสนับสนุนและความร่วมมือจากญี่ปุ่น

 

The evaluators’ team interviewed Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief of Networking and Collaboration, to learn more about APCD TCTP 2017 – 2019's activities and achievements. He shared his insights and experiences on working with various stakeholders in the disability sector.

ทีมประเมิณผลสัมภาษณ์นายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าเครือข่ายและความร่วมมือ ในส่วนของการอบรมโครงการ TCTP ของ ศพอ. ในปี 2017 – 2019 และร่วมถึงผลความสำเร็จของกิจกรรม อีกทั้งคุณวัชรพลได้ให้สัมภาษณ์ถึงความเข้าใจและประสบการณ์ของตนเองในการทำงานกับองค์กรภาคีที่มีความหลากหลายด้านความพิการ